کشف انبار دان مرغ و احتکار آن توسط سودجویان

مرغها در دوره های مختلف زندگی نیازمند این هستند که با جیره های غذایی مختلف تغذیه شوند. دان مرغ تخمگذار می بایستی حاوی مواد ضد کپک باشد که این مواد کاملا از کپک زدن تمام دان مرغی جلوگیری کرده و میکروبها را نابود می کند.

همانگونه که می دانید تغذیه از مهمترین و حساسترین قسمت های زندگی هر دام و موجود زنده ای می باشد. دان مرغ همدان با فرمولاسیون خاصی تهیه شده است و بدون هیچ گونه آلودگی در دسترس دامداران قرار می گیرد.

شایان ذکر است که دان مرغ از خوراکیهای گیاهی و حیوانی بوده که با فرمالوسیون و مکملهای معدنی به تولید می رسند. خرید دان مرغ در مراکز و سایتهای معتبر در حال انجام است و می توان آن را با بهترین کیفیت و قیمت مناسب خریداری کرد.

از دیگر دانه خوراکی مرغ می توان به جو اشاره کرد که همانند گندم و ذرت دارای انرژی و خاصیت زیادی است و قیمت دان مرغ با توجه به ترکیباتی که دارد تعیین می گردد.