ذوق شدید تماشاگر چینی از دیدن شیلنگ آتش نشانی چینی در قطر

اتصالات شیلنگ آتش نشانی چینی شامل اتصالات شیلنگ آتش نشانی، قرقره شلنگ آتش نشانی، قلاب شلنگ آتش نشانی، صفحه پوشش شلنگ آتش نشانی، رابط، جداکننده آب و غیره است.

نشتی لوله آتش نشانی با پارچه لوله کشی آتش نشانی

پوشانده شده است که یکی از لوازم جانبی لازم روی کامیون است که از یک تسمه و یک گیره فلزی تشکیل شده است.

قلاب شلنگ آتش نشانی ابزاری برای آویزان کردن شیلنگ آتش نشانی است.

در صورت اطفاء حریق، هنگامی که شیلنگ آب به صورت عمودی در ارتفاع قرار می گیرد، شیلنگ آب را با قلاب لوله آب روی نردبان یا به اشیاء دیگر آویزان کنید تا کاهش نیروی سقوط لوله آب و تسهیل عملکرد تفنگ آب توسط شوتر آب.

قلاب لوله از نوار بوم، یک قلاب فلزی و یک نیم حلقه تشکیل شده است.

شیلنگ

پل حفاظتی 3 لوله آب برای محافظت از لوله های آب از جاده های ترافیکی استفاده می شود تجهیزاتی که بر وسایل نقلیه معمولی تأثیر نمی گذارد دارای ویژگی های استحکام بالا، مقاومت در برابر کشش و دوام است.

مانند رابط های انعطاف پذیر، رابط های لوله کشی، رابط های کاهش دهنده، رابط های پروفایل و رابط های رزوه ای.

برای اتصال لوله های آب، تفنگ های آب، شیرهای آتش نشانی، پمپ های آتش، تفنگ های آب و سایر دستگاه های اسپری استفاده می شود.

با توجه به ساختار، می تواند به نوع حلقه داخلی، نوع درج و نوع سیم تقسیم می شود.

برای جدا کردن دو یا چند جریان توسط یک جریان است؛ دومی به عنوان کلید استفاده می شود، جداکننده آب می تواند برای باز کردن یا بستن آب از لوله آب بدون ورود به پمپ استفاده شود.

هدف کلید کاهش زمان مورد نیاز برای جریان آب را باز و بسته کنید و در صورت آتش سوزی از تامین آب اطمینان حاصل کنید.

سه نوع جداکننده آب، سه جداکننده آب و چهار جداکننده آب وجود دارد.