دان اردک تهیه شده از سود پرک باعث افزایش وزن اردکها شد

یکی از مدلهای دان اردک از سود پرک تهیه می شود که باعث افزایش وزن اردکها تا چند برابر می شود. در مجموعه آراد برندینگ با ما همراه باشید.

یکی از بهترین انواع خوراک طیور دان اردک گوشتی می باشد که 90 درصد دارندگان این نوع پرنده از این نوع دانها برای وزن گیری حیوان استفاده می کنند.

برای بهبود در عملکرد تخمگذاری و فرآیند تولید جوجه باید از دان اردک تخمگذار استفاده کنند تا تقویت این موجود صورت بگیرد.

یکی از بزرگترین تولیدکنندگان دان اردک مشهد می باشد که کیفیت و سلامت محصولات برای آنها بسیار قابل اهمیت است.