تولیدی که به دلیل استفاده دان اردک در سوپ پلمب شد!!

در یکی از تولیدی های فرآورده های سوپ آماده با استفاده از دان اردک سبب پلمب شدن این کارخانه شده است. در مجموعه آراد برندینگ با ما همراه باشید.

هر محصولی کارایی دارد برای مثال دان اردک گوشتی برای پروار شدن و وزن گیری هرچه بیشتر این پرندگان استفاده می شود.

هر محصولی بسته به ویژگی یا مواد اولیه و کارایی که دار نامگذاری می شود پس دان اردک تخمگذاری برای رشد و بزرگتر شدن تخم ها و افزایش توانایی تخمگذاری می باشد.

در سراسر کشور تولیدکنندگانی وجود دارند که در پی تولیداتی همچون خوراک طیور هستند که سرآمد آنها دان اردک مشهد است که با توانایی تولید بالایی که دارد عرضه کننده این محصول به سراسر جهان است.